Субота, 23.09.2023, 23:40
Комунальний заклад дошкільної освіти№7"Сонечко" комбінованого типу

 Каталог файлів

Меню сайту
Категорії розділу
Мої файли [125]
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 952
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
Друзі сайту

Ватутінський відділ освіти

Ватутінська ЗОШ №5

Ватутінська ЗОШ №6

Банери
Peredplata Testportal President
Головна » Файли » Мої файли

САМОАНАЛІЗ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
05.01.2023, 16:23

Заклад дошкільної освіти №7 «Сонечко» здійснює освітню діяльність відповідно Закону України «Про дошкільну освіту» та Статуту ЗДО, враховуючи  нововведення та  реформи в дошкільній освіті, зокрема ведеться активна робота по вивченню та впровадженню змін у Державному стандарті дошкільної освіти (новому Базовому компоненті дошкільної освіти); продовжується вивчення методики ECERS-3 як інструменту для оцінки якості дошкільної освіти.

          Керуючись основними державними документами, які регламентують діяльність закладу дошкільної освіти, педагоги спільно з батьками працюють над створенням предметно – розвивального  середовища. що відповідає вимогам ECERS (шкалі оцінювання якості дошкільної освіти)  і необхідних умов для розвитку потреб та інтересів індивідуально кожної дитини, її духовного зростання та фізичної досконалості за нормами нового Базового компоненту дошкільної освіти (державного стандарту дошкільної освіти) 

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» та виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи за 2020-2021 навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, нормативно-правові акти МОН молоді та спорту України, методичні рекомендації МОНУ з метою усунення недоліків, підвищення ефективності роботи, методична робота в закладі була спрямована на розв’язання таких пріоритетних напрямків роботи педагогічного колективу закладу на 2021-2022 навчальний рік:

- підвищення якості дошкільної освіти в умовах впровадження нового Базового компоненту за допомогою шкали оцінювання якості дошкільної освіти ECERS

- створення у закладі здоров'язберігаючої системи через виховання у дітей та їх батьків емоційно-ціннісного ставлення до власного здоров’я, оптимальної організації рухового режиму дошкільників в умовах пандемії

- удосконалення роботи щодо формування мовленнєвої компетентності дитини шляхом застосування комплексу методів та прийомів в різних видах діяльності; сприяння самореалізації, самовдосконаленню та креативності особистості вихователя та вихованця через впровадження педагогічних інновацій  для формування фонематично-звукової культури мовлення, культури спілкування та комунікативно розвиненої особистості,  шляхом використання новітніх освітніх технологій за допомогою інтегрованих занять

- ознайомлення дітей з їх правами та обов’язками у сучасному суспільстві, як важливих чинників соціалізації та патріотизму маленької особистості. Формування дитячої особистості, підготовка її до органічного, безболісного входження до соціуму, природного і предметного довкілля через освоєння основних видів життєдіяльності за допомогою STEM освіти та сталого розвитку.

Вирішенню визначених річних завдань та покращенню організації освітньої  роботи з дошкільниками сприяли засідання педагогічних рад з питань:

 • Завдання освітньої роботи на 2021-2022 навчальний рік.
 • Працюємо над впровадженням оновленого Базового компоненту дошкільної освіти
 • Аналіз освітнього процесу за 2021-2022 навчальний рік.

Засідання відбувались як в онлайн, так і офлайн режимі, проводились продуктивно із 90%  присутністю педагогів. Заходи проводились у нестандартних формах, зокрема: аукціон педагогічних ідей, ділові дискусії, обмін досвідом (методичний калейдоскоп), дебати, презентації. Вихователі не тільки отримували нову інформацію, а і виконували практичні завдання, які в подальшому використовуються у роботі з дітьми.
        Педагогічний колектив з метою удосконалення освітнього процесу користується спеціалізованими програмами, альтернативними методиками та технологіями, а саме:

 • метод занурення під час планування освітньої діяльності, інтеграція різних розділів програми (всі педагоги)
 • дошка вибору згідно шкали ECERS 3
 • методичний конструктор за методикою Н. Гавриш   (удосконалення картотек дидактичних ігор згідно річного блочно – тематичного планування)
 • складання описових розповідей за схемами - картками К.Л.Крутій (педагоги середніх та старших груп);
 • застосування коректурних таблиць, інтелект мап, кейс методу, психолого-педагогічного проектування у роботі з дошкільниками (всі педагоги) ;
 • складання сенквейнів ( старші групи)

Робота щодо підвищення фахової майстерності

Перспективи розвитку закладу визначає низка чинників, серед яких чи не найголовнішим є професійний рівень педагогів, які тут працюють, їх готовність до самовдосконалення.

Удосконалення рівня професійної компетенції – один з основних напрямків реформування системи освіти. Головні нормативно – правові документи Міністерства освіти і науки України свідчать:

 •  «Педагогічні та науково – педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність,загальну культуру» (Закон України «Про освіту»)

  Протягом навчального року методична робота здійснювалась таким чином, щоб сформувати професійну компетенцію та збагатити інтереси, задовольнити духовні і професійні необхідності педагогів.

          Прояву рівня професійної майстерності педагогів, стимулюванню їх творчої активності сприяла атестація, яка проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників. Вона базувалася на засадах демократизму, відкритості, колегіальності, доброзичливого ставлення до педагогів, об’єктивного вивчення їх педагогічної діяльності. На заключному етапі вивчення та оцінювання діяльності педагогічних працівників - відбувалось узагальнення підсумків оцінювання рівня професійної майстерності і практичної діяльності педагогів у відповідності з виробленою системою атестаційних процедур. На цьому етапі підсумовувалось  вивчення роботи педагогів і оформлення атестаційних листів, надавалась вихователям можливість зіставити особисту оцінку своєї професійної діяльності з оцінкою членами атестаційної комісії. На підсумково-аналітичному етапі атестації було систематизовано та узагальнено результати педагогічної діяльності педагогів, які проходили атестацію у 2022 році.  

Стимулюванню цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу сприяє атестація, яка проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників. Курсову перепідготовку в 2021 – 2022 пройшли педагоги: Танасієнко Л. О. , Якуненко А. С., Микитченко Л. П., Ткаченко А. О. Пройшли чергову атестацію: Якуненко А. С. (підтверджено кваліфікацію «спеціаліст»), Микитченко Л. П.- асистенту вихователя (підтверджено кваліфікацію «спеціаліст»), Танасієнко Л. О. (підтверджено першу кваліфікаційну категорію), Ткаченко А. О. (присвоєно першу кваліфікаційну категорію), Палімушкет Л. В. (присвоєно першу кваліфікаційну категорію). Свою фахову майстерність педагоги у міжкурсовий період підвищували шляхом онлайн та офлайн заходів -  відвідування методичних об’єднань,  семінарів – практикумів, які проводились для дошкільних працівників міста та на базі свого дитячого садочка.

Дієвою формою підвищення наукового, фахового та методичного рівня педагогів є, було і залишається методичне об’єднання. На базі ліцею 2 було проведено  міське методичне об’єднання у формі спільної роботи ЗДО та НУШ:

 • «В єдиному колі – в Новій українській школі: як захопити дітей математикою, адже вона навколо нас (інтелектуальні ігри, знання логіко - математичного характеру, LEGO ігри, дослідницька діяльність)» (Листопад, Зубрицька І. В, Танасієнко Л. О. та вчителі ліцею)

З метою виявлення педагогічної майстерності вихователів було організовано колективні перегляди:

 • «STEM освіта дошкільників: міжпредметна інтеграція в освітній діяльності - «Пізнаємо красу чисел та геометричних фігур» (логіка та математика)» (Жовтень, Палімушкет Л. В.)
 • Мистецтво або таємниці дивосвіту (обмін досвідом – незвичайні техніки для розвитку творчих здібностей малюків) (Грудень, Ткаченко А. О.)
 • Удосконалення роботи щодо формування мовленнєвої компетентності дитини шляхом застосування комплексу методів та прийомів в різних видах діяльності (Лютий, Якуненко А. С.)

Згідно річного плану педагоги, які атестувалися у 2022 отримали відповідну кількість годин:

 • Танасієнко Людмила Олександрівна – курси підвишення кваліфікації на базі КНЗ ЧОІПОПП, свідотцтво від 17.09.2021 (90 годин); навчання за програмою підвищення кваліфікації освіти» (2021 рік – 30 годин)
 • Ткаченко Анна Олексіївна  - курси підвишення кваліфікації на базі КНЗ ЧОІПОПП, свідотцтво від 29.10.2021 ( 90 годин); базовий курс «Кіберняні» на національній онлайн-платформі Дія. Цифрова освіта (6 годин), навчання за програмою підвищення кваліфікації на базі КНЗ ЧОІПОПП (2021 рік – 30 годин)
 • Палімушкет Любов Володимирівна – закінчила навчання в Уманському педагогічному університеті ім.. П. Тичини у 2020 році; навчання за програмою підвищення кваліфікації на базі КНЗ ЧОІПОПП, учасниця всеукраїнського освітнього хабу педагогічних інновацій Нової української школи, нагороджена дипломом (2021 рік – 14 годин), має 7 сертифікатів від платформи «Всеосвіта» за 2019-2020 рік ( 14 годин), базовий курс «Кібергігієна» на національній онлайн-платформі Дія. Цифрова освіта (9 годин), сертифікат учасника Всеукраїнської науково – практичної конференції з міжнародною участю «Інклюзивна освіта: теорія, методика, практика» (12 годин, 2019 рік)
 • Якуненко Альона Сергіївна – курси підвишення кваліфікації на базі КНЗ ЧОІПОПП, свідотцтво від 09.04.2022 ( 30 годин); базовий курс «Кіберняні» на національній онлайн-платформі Дія. Цифрова освіта (6 годин), базовий курс «Кібергігієна» на національній онлайн-платформі Дія. Цифрова освіта (9 годин); сертифікат платформи «Прометеус», жовтень 2021 -  «Протидія та попередження булінгу в закладах освіти» зі знаком МОНУ ( 80 годин)
 • Микитченко Людмила Петрівна -  курси підвишення кваліфікації на базі КНЗ ЧОІПОПП, свідоцтво від 29.01.2022 (60 годин); базовий курс «Кіберняні» на національній онлайн-платформі Дія. Цифрова освіта (6 годин); сертифікат платформи «Прометеус», жовтень 2021 -  «Протидія та попередження булінгу в закладах освіти» зі знаком МОНУ ( 80 годин)

Методична робота в закладі спрямована на створення атмосфери творчості та професіоналізму в педагогічному колективі, виявлення на вивчення педагогічного досвіду, забезпечення безперервної самоосвіти кожного педагога, його фахового та творчого зростання.

          Так, як у 2021 році у заклад влаштувалося на роботу 3 молодих педагоги, відкрито  «Школу молодого та малодосвідченого вихователя», яка сприяє росту педагогічної майстерності молодих вихователів, сприяє створенню умов для успішної соціально-психологічної адаптації молодих педагогів (наказ від 27.08.2021 № 57 «Про наставництво над молодими педагогами») -  Деревянко Т. С., Нікітіна Т. П., Савранська І. О.

Завдяки вмілому управлінню з боку директора, вихователя-методиста та досвідчених педагогів молоді вихователі отримували дієву практичну допомогу з усіх складних питань розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку. Чітка, послідовна і водночас гнучка система роботи з молодим педагогом дала змогу успішно розв’язувати завдання підвищення якості педагогічного процесу, сприяла зростанню фахової майстерності.

Протягом навчального року методична робота здійснювалась таким чином, щоб сформувати професійну компетенцію та збагатити інтереси, задовольнити духовні і професійні необхідності педагогів.

Методичний кабінет дошкільного навчального закладу є центром методичної допомоги педагогічним працівникам. Матеріал методичного кабінету систематизовано згідно з Примірною інструкцією з діловодства в дошкільних закладах (наказ МОН України від 01.10.2012 №1059). Значне місце відводиться періодичним виданням професійного напряму: «Дошкільне виховання», «Вихователь - методист дошкільного закладу».

У відповідності до потреб педагогів в методичному кабінеті діють постійні та епізодичні виставки: «Компетентність – показник якості», «Новітні освітні технології», «Входження в професію молодого спеціаліста», «Взаємодія з родинами», «На допомогу вихователям», «Готуємо до педагогічної ради», «Базовий компонент - Державний стандарт дошкільної освіти України».

      Згідно річного плану роботи проведено всі заплановані заходи контролю освітнім процесом вихователем-методистом, під керівництвом директора. Всі ці заходи організовують внутрішню систему контролю закладу. Контроль здійснювався за традиційними схемами. Контролювались та аналізувались готовність всіх вікових груп до навчального року, готовність педагогів до робочого дня, стан ігрової діяльності, стан ведення документації, створення умов для здійснення освітнього процесу, дотримання режиму дня з урахуванням вимог програми, проведення заходів з ранньої профорієнтації дошкільників, рівень впровадження Базової програми  розвитку дитини дошкільного віку «Дитина», робота педагогів з формування у дітей  знань з БЖ, стан виховання культурно-гігієнічних навичок, рівень підготовки дітей до навчання в школі тощо.

На виконання листа Черкаської ОДА від 10.11.2021 №26156/01/01-56 щодо запрошення долучитись до Місяця цифрової грамотності у листопаді - грудні, у заході взяли участь  не лише педагоги:зареєструвались на платформі «Дія»28 осіб, пройшли тестування Цифрограм та отримали сертифікати 28 осіб,переглянули фільми:«Кіберняня» 17 осіб«Основи кібергігієни» 7 осіб «Протидія домашньому насильству» 2 особи«Безпека дітей в інтернеті» 1 особа«Обережно! Кібершахраї» - 1 особа

та отримали сертифікати, із зазначенням певної кількості годин.

В ході тематичної перевірки  «Підготовка груп до нового навчального року - створення умов для розвитку творчого потенціалу відповідно індикаторів шкали ЕCERS 3 (організація простору ігрової кімнати у вигляді осередків діяльності, які відображають освітні потреби й інтереси дітей дошкільного віку, з метою сприяння дотримання соціальної дистанції в приміщенні)» встановлено, що усі вікові групи готові до функціонування у 2021 – 2022 навчальному році,  в них створено належне предметно-розвивальне середовище, документація в належному стані.

У ЗДО проходила тематична перевірка щодо логіко-математичної
компетентності дошкільнят через всі види діяльності
«STEM освіта дошкільників: міжпредметна інтеграція в освітній діяльності «Пізнаємо красу чисел та геометричних фігур» (логіка та математика)

Перевіркою були охоплені всі групи. Організація і проведення логіко - математичної діяльності забезпечена раціональним розташуванням предметно - розвивального середовища в групах для стимулювання пізнавальної, творчої та фізичної активності дітей. Вивченню підлягали такі питання:

 • уміння вихователів впроваджувати ефективні інноваційні форми роботи з розвитку логіко - математичної компетентності під час освітньої діяльності з дітьми відповідно до нового Базового компоненту.
 • конкретизація уявлення про особливості мислення у дошкільнят.
 • вивчення формування і розвитку логічної сфери дошкільників.
 • розгляд логіко-математичних ігор як засобу активізації навчання математики.

Результати вивчення цих питань свідчать, що на всіх групах, які підлягали перевірці, створено належні умови щодо організації інтерактивних форм роботи з розвитку логіко-математичної компетенції дітей за допомогою STEM освіти, починаючи з груп раннього вік. Так, вихователь молодшої групи, Ткаченко А. О., презентувала для педагогів дошкільників міста власну брошуру: «Впровадження нових технік роботи через використання базового компонента дошкільної освіти». Автор висвітлила нові техніки зображувальної діяльності для розвитку творчих здібностей дошкільників з поєднанням STEM - освіти для І молодшої групи.

Пріоритетним напрямком роботи ЗДО, з огляду на обставини – воєнний стан, стало національно-патріотичне виховання дошкільників. В закладі було проведено такі заходи:

1.Проведено  розвагу до Дня знань «Україна – єдина країна» ВЕРЕСЕНЬ 2021 педагогами закладу;

2. Систематично оновлюються  матеріали  та методична література  щодо патріотичного виховання ПРОТЯГОМ РОКУ педагогами закладу, методистом;

3. Колектив та батьки постійно долучаються до волонтерської діяльності у допомозі воїнам, які знаходяться у зоні бойових дій ЗА ПОТРЕБОЮ колективом закладу;

4. Впроваджується на практиці досвід роботи творчої групи закладу на тему: «Моделювання роботи із соціально – морального розвитку для старших дошкільників із застосуванням прийомів мнемотехніки» та цифрові ресурси:«Виховуємо патріотизм», «Підтримаємо воїнів ЗСУ»  ПРОТЯГОМ РОКУ старшими групами №6 та 12 

5.Було організовано щорічні тематичні розваги: «Козацькі забави», «Козацькому роду нема переводу». 

6Проведено  літературне свято-конкурс читців поезії Т.Г. Шевченка.

 

              7Тематична виставка дитячих робіт до Дня Незалежності України «Моя рідна Україна»

(малюнок на асфальті)

              8.Проводяться тематичні заняття з патріотичного виховання відповідно до перспективних планів

              9.Оформлено  по групам папки-пересувки з питань патріотичного виховання.

10.Підготовлено  поради та рекомендації для батьків на тему: «Виховання патріотичних почуттів у дошкільників».

11.Оновлено  та поповнено куточки національно – патріотичного виховання на кожній віковій групіпротягом війни наш заклад не стояв осторонь та власними силами намагався надати посильну допомогу для підтримки ЗСУ та вимушених переселенців, працівники закладу плели маскувальні сітки, які передавали до міської ради Ватутінської ОТГ (ЦНАП), були зібрані та доставлені до ЦНАП продуктові набори для воїнів, випікався хліб, печиво, виготовлялась локшинабуло виготовлено до 1500 банок каші з м’ясом для ЗСУпередано гуманітарну допомогу для біженців у вигляді речей (одяг),для виготовлення вареників воїнам ЗСУ заклад передав творог та сметан, багато працівників вклали власні кошти у фонд «Гуманітарна допомога українцям» та «Допомога ЗСУ»

Інформатизація та комп’ютерізація ЗДО.

Комп'ютерні технології в нашому закладі покликані стати невід'ємною частиною цілісного освітнього процесу, значно підвищувати його ефективність. Тому рівень комп'ютеризації разом з кадровим і методичним забезпеченням освітнього процесу є вирішальним показником оцінювання дієздатності закладу дошкільної освіти.

Основним призначенням служби інформаційного забезпечення є:· формування інформаційного освітнього середовища закладу, поетапне вирішення задач інформатизації освіти;· упровадження нових інформаційних технологій в освітній і управлінський процеси; інформаційно-методичне забезпечення освітнього процесу (використання ІКТ у освітньому процесі) · упровадження електронного документообігу.

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ.

З огляду на обставини, педагоги певний період працюють дистанційно, тому в закладі постійно проводяться практичні семінари та педагогічні ради, де вивчаються різні платформи для онлайн спілкування.

У зв’язку з військовою агресією росії проти України та запровадженням воєнного стану згідно з Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 р. № 64/2022, керуючись ст. 602 КЗпП, та Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», наказом по закладу від 31.03.2022 №26 «Про переведення КЗДО №7 «Сонечко» на дистанційну форму навчання в зв'язку з військовим станом» освітній процес з дошкільниками здійснюється дещо в іншій формі, організовано роботу за таким планом:

З 24.02.22 р. Створений пункт психологічної підтримки працівників, який очолює практичний психолог.

Педагоги створили групи у Viber «Взаємодія з батьками». У якій висвітлюється: - інформаційно – просвітницька робота серед батьків під час війни;- відео поради для малюків; - електронні варіанти дидактичних, рухливих ігор; - пам’ятки, брошурки, листівки, інформаційні буклети для батьків; - підказки з виготовлення цікавих поробок; - моніторинг стану здоров’я дітей.

Вихователі займаються самоосвітою: дистанційно прослуховують вебінари відповідно обраної теми самоосвіти на різних порталах (vseosvita.ua.,MCFR.)

Вихователі поповнили новинками дидактичні матеріали, оформили матеріали для стендів «Весна», «Літо», упорядкували папки співпраця з батьками, виготовили атрибути до рухливих, дидактичних, сюжетно – рольових ігор, ознайомлювались з поведінкою у надзвичайних ситуаціях

 • спільна робота з батьками проводиться у VIBER (вайбер) групах, де вирішуються всі нагайні питання.

Заняття з вихованцями та робота з батьками на всіх вікових групах проводились відповідно розкладу занять групи та перспективного планування, але із внесенням коректив відповідно дистанційної роботи.

Учасники пролонгованих курсів беруть участь у заходах, організованих  Черкаським інститутом післядипломної освіти (Береговенко Н. В., Заславська О. А., Канцеба І. Ф., Недопас С. М., Стаднійчук І. В, Штангей С. А.):

 • педагогічна майстерня «Шляхи формування освітньої мотивації здобувачів освіти», 20.04.2022 року о 15.00 годині. Модератор заходу О.В.Крутенко
 • педагогічна студія «Технологія ефективної діяльності педагога засобами самопізнання», 19 квітня 2022 року о 14.30. Модератор заходу Т.В. Черкашина
 • вебінар «Особливості використання основних педагогічних підходів у освітній процес ЗДО», 22.04.2022 року о 12.00 годині. Модератор заходу   А.Є.Сіренко

 Причетні педагоги до інклюзивної освіти стали учасниками вебінарів (Зубрицька І. В., Палімушкет Л. В., Пожарницька Л. В., Стаднійчук І. В., Семенюк А. В. Микитченко Л. П., Воронюк Н. О., Доброскок А. Г., Заславська О. А, Якуненко А. С., Деревянко Т. С.):

 • 15 квітня 2022 року вебінар-практикум «Індивідуальна програма розвитку дитини з особливими освітніми потребами як інструмент надання їй якісних освітніх послуг»
 • 21 квітня  2022 року з 14.00 до 15.30  відповідно до плану заходів комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» вебінар «Правове регулювання конфліктних ситуацій та булінгу в закладі освіти»

Палімушкет Любов Володимирівна стала учасником регіонального науково-методичного STEM-тижня "Освітні можливості для майбутнього" -  "STEM-освіта: природничо-математичний аспект" та переможницею обласного конкурсу "Територія STEM", де зайняла ІІ місце на базі навчально - тренінгового центру STEM - освіти КНЗ "ЧОІПОПП ЧОР" . Конкурс проводився з метою виявлення та підтримки творчих здібностей освітян, популяризації успішного досвіду впровадження STEM - освіти в освітній процес. Любов Володимирівна презентувала конспект інтегрованого заняття з використання елементів STEM - освіти, логіко математичного розвитку ( ІІ молодша група) "Пригоди фіксиків".

 

 

 

 

Категорія: Мої файли | Додав: Сонечко
Переглядів: 36 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: