Неділя, 24.09.2023, 00:04
Комунальний заклад дошкільної освіти№7"Сонечко" комбінованого типу

 Каталог статей

Меню сайту
Категорії розділу
Мої статті [18]
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 952
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
Друзі сайту

Ватутінський відділ освіти

Ватутінська ЗОШ №5

Ватутінська ЗОШ №6

Банери
Peredplata Testportal President
Головна » Статті » Мої статті

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №7 "СОНЕЧКО"

1. Загальні положення

  1. Колективний договір на 2022-2026 роки (далі - Договір) укладено між

адміністрацією комунального закладу  дошкільної освіти №7 "Сонечко" комбінованого типу Ватутінської міської ради Черкаської області в особі директора ЗДО Любові ДЗІСЯК (далі - Сторона засновника) та Трудовим колективом комунального закладу дошкільної освіти №7 "Сонечко" комбінованого типу Ватутінської міської ради Черкаської області  (далі – трудовий колектив) в особі голови Трудового колективу закладу дошкільної освіти Наталії ТРЕМБОВЕЦЬКОЇ – (далі - Сторони) відповідно до Конституції України,  Кодексу законів про працю України, Законів України "Про колективні договори і угоди", "Про соціальний діалог в Україні", "Про охорону праці", "Про оплату праці", "Про відпустки", "Про освіту" та інших нормативно-правових актів.

1.2. Директор закладу дошкільної освіти підтверджує, що він має повноваження Сторони засновника відповідно до Положенням про дошкільний навчальний заклад Ватутінської міської ради Черкаської області на проведення колективних переговорів, укладання Колективного договору і виконання зобов’язань Сторони засновника.

1.3. Трудовий колектив також має повноваження, визначені чинним законодавством на ведення колективних переговорів, укладення Колективного договору і виконання зобов’язань Трудового колективу, визначених цим Договором.

1.4. Цей Договір укладений з метою регулювання трудових та соціально-економічних питань, що стосуються інтересів Трудового колективу та Сторони засновника.

1.5. Колективний договір визначає узгоджені позиції Сторін, спрямовані на їхнє співробітництво, створення умов для підвищення ефективності роботи закладу дошкільної освіти №7  "Сонечко" комбінованого типу Ватутінської міської ради Черкаської області (далі – ЗДО), реалізацію на цій основі професійних, трудових та соціально-економічних гарантій працівників, забезпечення їхніх конституційних прав.

1.6. Положення цього Договору діють безпосередньо та поширюються на всіх працівників і є обов'язковими як для Сторони засновника, так і для кожного члена Трудового колективу.

1.7. Договір може бути розірваний або замінений тільки за взаємною домовленістю Сторін. Зміни й домовленості вносяться за згодою Сторін після проведення переговорів. Пропозиції однієї із Сторін є обов’язковими для розгляду іншою Стороною. Рішення щодо них приймаються за згодою Сторін у 10-денний термін. 

1.8. Сторони домовилися, що при зміні представників Сторін, повноваження та обов’язки цього Договору переходять до правонаступника Сторін.

1.9. У разі реорганізації ЗДО Договір зберігає чинність протягом строку, на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою Сторін.

1.10. У разі ліквідації ЗДО Договір діє протягом усього строку проведення ліквідації.

1.11. У разі зміни засновника ЗДО  чинність Договору зберігається протягом строку його дії, але не більше одного року.

1.12. Невід'ємною частиною Договору є додатки до нього (Додаток 1 - 18).

 

 

2. Термін дії,  повідомна реєстрація Договору та строки доведення його змісту до працівників ЗДО

 

2.1. Договір укладено на 2022-2026 роки, він набуває чинності з дня його підписання Сторонами і діє до укладення нового Договору.

2.2. Жодна із Сторін, що уклали Договір, не може впродовж встановленого терміну його дії в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов’язань.

2.3. Сторони забезпечують впродовж дії Договору моніторинг чинного законодавства України з визначених Договором питань, сприяють реалізації законодавчих норм щодо прав та гарантій працівників, ініціюють їх захист.

2.4. Після схвалення проекту Колективного договору уповноважені представники Сторін у 7 денний термін підписують Договір.

2.5. Сторони у п’ятиденний термін з дня підписання Договору (змін і доповнень) спільно подають колективний договір для повідомної реєстрації в місцеві органи державної виконавчої влади та у двотижневий термін з дня реєстрації забезпечують доведення змісту колективного договору до відома усіх членів Трудового колективу ЗДО.

 

3. Створення умов для забезпечення стабільного розвитку ЗДО

 

   3.1. Сторони договору домовились

 

3.1.1. Протягом дії договору спрямовувати свою роботу на забезпечення умов необхідних для виконання Конституції України, Законів України "Про освіту",  "Про дошкільну освіту", "Про позашкільну освіту", наказу МОНУ від 12.01.2021 №33 "Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція», "Про запобігання корупції" та інших нормативно-правових актів.

3.1.2. Не приймати в односторонньому порядку рішень з основних питань роботи ЗДО, трудових, економічних, соціальних та інших інтересів працівників.

3.1.3. Сприяти підвищенню якості освіти, результативності діяльності ЗДО  (далі – закладу дошкільної освіти ) .

3.1.4. Спрямовувати свою діяльність на створення умов для забезпечення стабільної та ефективної роботи ЗДО .

3.1.5. Брати участь в організації, підготовці та проведенні заходів, спрямованих на підвищення професійної майстерності працівників ЗДО.

3.1.6. Запобігати виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), а в разі їх виникнення - прагнути до розв'язання шляхом взаємних консультацій, переговорів відповідно до Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".

 

3.2.    Сторона  засновника зобов’язується:

 

 3.1.1. Своєчасно і в повному обсязі забезпечити всіх працівників матеріально-технічними засобами необхідними для реалізації завдань та якісного виконання професійних обов’язків кожним працівником, підвищення якості освіти і результативність діяльності ЗДО.

3.1.2. Забезпечити фінансування курсової перепідготовки, семінарських занять, інших форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників  ЗДО  у відповідності з графіком атестації з обов’язковою оплатою відряджень та збереженням середньої заробітної плати в період навчання з відривом від роботи. Графік атестації працівників ЗДО на 2022-2026 роки додаються (Додаток 4).

3.1.3. Своєчасно інформувати Трудовий колектив  про результати розгляду його пропозицій, запитів і звернень щодо поліпшення роботи ЗДО.

3.1.4. Вживати заходів для передбачення необхідних видатків на підвищення кваліфікації працівників.

3.1.5. Сприяти забезпеченню фінансування галузі з помісячним розписом асигнувань в необхідних обсягах відповідно до чинного законодавства.

3.1.6. Брати участь у визначенні мінімальних нормативів матеріально-технічного, фінансового забезпечення для належного функціонування ЗДО, не допускаючи їх звуження.

3.1.7. Забезпечити стабільне функціонування ЗДО , раціональне використання коштів загального та спеціального фондів.

3.1.8. Контролювати фінансово-господарську діяльність ЗДО, що фінансуються з бюджету і належать до сфери управління відділу освіти.

3.1.9. Сприяти реалізації положень, передбачених статтями 54, 57, 59, 61, 66 Закону України "Про освіту", в частині соціально-економічного забезпечення працівників ЗДО.

 

3.3. Трудовий колектив зобов’язується:

 

3.3.1. Сприяти зміцненню трудової дисципліни в колективі ЗДО.

3.3.2. Організувати збір та узагальнення пропозицій і звернень працівників з питань поліпшення діяльності ЗДО, доводити їх до Сторони власника, інформувати працівників про вжиті заходи.

 

4. Гарантії працівникам щодо забезпечення зайнятості

                                                                        

4.1. Сторони договору зобов’язуються:

 

4.1.1. Сприяти проведенню спільних консультацій з приводу виникнення обґрунтованої необхідності скорочення більше як 3 відсотки чисельності працівників.

4.1.2. Не допускати звільнення працівника з ініціативи Сторони власника, без достатніх підстав. Надавати аргументовану мотивацію звільнення і лише в порядку, визначеному діючим трудовим законодавством.

4.1.3. Застосовувати при оптимізації ЗДО звільнення працівників за скороченням штатів або чисельності працюючих лише як крайній засіб, коли вичерпані всі можливості їх працевлаштування в інших закладах та установах громади.

4.1.4. Не допускати припинення шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації ЗДО та у зв’язку з цим звільнення педагогічних працівників чи скорочення штатів посеред навчального року.

4.1.5. Вживати практичних заходів до безпосереднього позасудового врегулювання трудових  відносин працівників, чиї права і законні інтереси було порушено.

 

 

                    4.2.  Сторона засновника  зобов’язується:

 

4.2.1. Забезпечити дотримання прав та обов’язків працівників відповідно до посадових інструкцій. Виконання певним працівником трудових обов’язків іншого працівника можливо виключно у разі нагальної необхідності у випадках тимчасової відсутності працівника, який виконує відповідні трудові обов’язки (в зв'язку з хворобою, відпусткою чи через інші важливі причини). Відповідне доручення працівникові має даватися із обов'язковим урахуванням реальної можливості працівника виконувати відповідні обов'язки, тобто із урахуванням належної професійної підготовки працівника та його зайнятості при виконанні безпосередніх трудових обов'язків. За вищевказаних умов працівник має право на додаткову оплату, преміювання.

4.2.2. Повідомляти у письмовій формі трудовий колектив  не пізніше як за 2 місяці про можливе вивільнення працівників відповідно до пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України. Безоплатно за встановленими нормами забезпечувати працівників  ЗДО спецодягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Перелік професій і посад працівників, робота  яких пов’язана із забрудненням,робота на яких дає право на безоплатне забезпечення спецодягу та іншими засобами індивідуального захисту додається Додаток№13. Забезпечити працівників ЗДО безкоштовною видачею мила на туалетні та санітарно-гігієнічні потреби.  Перелік професій і посад працівників, робота  яких пов’язана із забрудненням і яким безкоштовно видається мило на туалетні та санітарно-гігієнічні потреби додається Додаток № 14.

            

4.3.  Сторона Трудового колективу  зобов’язується:

 

  4.3.1. Проводити консультації і переговори з  директором про можливості припинення вивільнення працівників ЗДО.

             4.3.2. Не допускати звільнення працівників з роботи, які мають переважне право відповідно до статті 42 Кодексу законів про працю України на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці або, які не можуть бути звільнені згідно із статтею 184  Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів.

             4.3.3. Не давати згоди на звільнення працівників ЗДО у разі порушення роботодавцями вимог чинного законодавства.

 

5. Нормування і оплата праці, соціальні гарантії, пільги, компенсації

 

5.1. Сторони договору зобов’язуються:

 

5.1.1. Вживати заходів для своєчасної і в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам ЗДО  не рідше двох разів на місяць.

5.1.2. Відповідно до статті 113 Кодексу законів про працю України та рішення засновника, час простою не з вини працівника, в тому числі на період оголошення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, оплачувати з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).

5.1.3. За час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров'я працівника або людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища не з його вини, за ним зберігається середній заробіток.

5.1.4. Праця працівників ЗДО оплачується відповідно до штатного розпису в межах фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками на відповідний період.

5.1.5. За сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків виплачувати грошову винагороду відповідно до Положення про надання грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків в межах фонду заробітної плати (Додаток 1).

5.1.6. Встановлювати надбавки до посадового окладу працівникам відповідно до Положення про надбавки і доплати працівникам (Додаток 2).

5.1.7. За зразкове виконання обов’язків, тривалу та професійну роботу, сумлінну працю та інші досягнення застосовувати до працівників моральні та матеріальні заохочення згідно із Положенням про порядок морального і матеріального заохочення працівників (Додаток 3).

          5.1.8. Обсяг навчального і педагогічного навантаження за місцем основної роботи розподіляти рівномірно між однорідними професіями педагогічних працівників (ст. 21 КЗпП, і не обмежувати його граничними розмірами (п. 63 Інструкції). Порядок розподілу педагогічного навантаження на новий навчальний рік, тарифікації вихователів додається  (Додаток №16).

5.2. Сторона  засновника зобов’язується:

 

5.2.1. Здійснювати виплату заробітної плати відповідно до статті 115 Кодексу законів про працю України та статті 24 Закону України "Про оплату праці", не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата 30 (31) та 16 числа. У разі, коли день виплати заробітної плати співпадає з вихідним, святковим або неробочим днем, вона виплачувати напередодні.

         Видавати працівникам, не пізніше дня останньої виплати заробітної плати, розрахункові листи з відомостями про суми нарахованої, утриманої та належної до виплати заробітної плати.

5.2.2. Виплачувати заробітну плату працівникам за весь час щорічної відпустки не пізніше, ніж за 3 робочих дні до почату відпустки.

5.2.3. Виплачувати заробітну плату в першочерговому порядку перед іншими платежами після сплати обов’язкових платежів.

5.2.4. Здійснювати  оплату роботи в вихідні, святкові та неробочі дні у порядку та з дотриманням вимог, передбачених  законодавством (статті 106,107 Кодексу законів про працю України).

5.2.5. Проводити своєчасно індексацію заробітної плати у зв’язку з ростом індексу споживчих цін згідно з чинним законодавством та порядком затвердженим відповідними постановами Кабінету Міністерств України.

5.2.6. Забезпечувати проведення індексації грошових доходів працівників відповідно до чинного законодавства.

5.2.7. Передбачати в кошторисах видатки на преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам, стимулювання праці в межах фонду заробітної плати.

5.2.8. Оплачувати заміну тимчасово відсутніх працівників та не допускати безоплатної заміни відсутніх працівників та безоплатного виконання обов’язків відсутніх працівників в межах фонду оплати праці.
          5.2.9. Забезпечити щорічну грошову винагороду за сумлінну працю при звільненні педагогічних працівників серед навчального року з урахуванням часу фактичної роботи.

5.2.10. Забезпечити виплату матеріальної допомоги на оздоровлення (один раз на рік):

- педагогічним працівникам в розмірі посадового окладу;

- іншим категоріям працівників  в межах фонду оплати праці.

5.2.11. Оплату праці вихователів,  керівників музичних, інших педагогічних працівників ЗДО у випадках, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від них причин (епідемії, метеорологічні умови, карантин тощо), із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, з дотриманням при цьому вимог чинного законодавства.

5.2.12. Надавати працівникам матеріальну допомогу в зв’язку із складним матеріальним  становищем, але в межах фонду оплати праці.

 

5.3. Трудовий  колектив   зобов’язується:

 

5.3.1. Здійснювати контроль за дотриманням законодавства з питань оплати праці.

5.3.2. Сприяти наданню працівникам необхідної консультативної допомоги з питань оплати праці.

5.3.3. Вносити обґрунтовані пропозиції щодо використання коштів фонду оплати праці, підвищення розміру оплати праці, винагород, премій і доплати працівникам ЗДО. Перелік професій, посад з важкими і шкідливими умовами праці за якими встановлено доплати (Додаток 5).

 

6. Трудові відносини, режим праці та відпочинку

 

6.1. Сторони договору домовилися:

 

6.1.1. Роботодавець укладатиме з працівниками ЗДО безстрокові трудові договори.

Відповідно до статті 23 Кодексу законів про працю України строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

6.1.2. Погоджувати, відповідно до вимог чинного законодавства з Трудовим колективом: графіки роботи, графіки відпусток працівників ЗДО, графіки атестації працівників, посадові  інструкції  та інші документи. Перелік документів і питань, які розробляються і вирішуються директором ЗДО за погодженням з Трудовим колективом додається (Додаток 6).

6.1.3. Надавати працівникам додаткові відпустки без збереження заробітної плати, у випадках:

- особистого шлюбу - 3 дні;

- смерті близьких - 3 дні;

- батькам, чиї діти йдуть до 1 класу закладу загальної середньої освіти - 1 день;

- на проходження медичного огляду - 2 дні.

За час проходження медичного огляду за працівниками зберігаються місце роботи (посада) і середній заробіток.

6.1.4. В ЗДО встановлюється наступний режим роботи, який зобов’язуються виконувати всі працівники:

- початок роботи – 7.00 год.;

- закінчення роботи – 18.00 год;

- перерва для відпочинку і харчування – з 13:00 год. по 13:30 год.;

- субота і неділя – вихідні дні.

Відповідно до статті 50 Кодексу законів  про працю України тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень.

6.1.5. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.

6.1.6. Передбачати для всіх працівників, які працюють за персональним комп’ютером охоронні режими праці та відпочинку, які передбачають додаткові нетривалі перерви в періоди, що передують появі об’єктивних і суб’єктивних ознак втомлення і зниження працездатності (регламентовані перерви для відпочинку тривалістю 15 хвилин через кожні дві години роботи за монітором).

6.1.7. Одному з батьків, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю, за їх бажанням щорічно надавати додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. Відпустку такої ж тривалості надавати: особам які усиновили дитину; особам, які мають дитину з інвалідністю; одинокій матері дитини; батькові дитини (дітей), який виховує її (їх) без матері (в тому числі і у разі тривалого їх перебування у лікувальному закладі); особам, які взяли під опіку дитину  чи особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи; прийомним батькам.

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.

Відповідно до статті 772 Кодексу законів про працю України та статті 16Закону України "Про відпустки" учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, особам з інвалідністю внаслідок війни, статус яких визначений Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років", із числа тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу, надається додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік.

6.1.8. Відповідно до вимог статті 6 Кодексу законів про працю України щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.  Керівнику , вихователю – методисту , практичному психологу, керівникам музичним ЗДО  надається щорічна основна відпустка тривалістю  42, іншим педагогам  тривалістю 56 календарних днів  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 346 "Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам" (із змінами).

6.1.9. Періоди, впродовж яких в ЗДО не здійснюється певна діяльність у зв'язку із санітарно-епідеміологічними, кліматичними чи іншими, незалежними від працівників обставинами, є робочим часом працівників. У зазначений час працівники залучаються до робіт відповідно до наказу керівника ЗДО в порядку, передбаченому колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку, зокрема із використанням дистанційних форм роботи.

6.1.10 Внести зміни і доповнення до Правил внутрішнього трудового розпорядку  ЗДО, розробити, затвердити і погодити посадові та робочі інструкції працівників  ЗДО скласти перелік робіт, де за умовами праці не може бути обідньої перерви Орієнтовний перелік працівників, робота яких не дає можливості встановити перерву на обід, відповідно законодавства. Додаток 15.

 

6.2. Сторона засновника зобов’язується:

 

6.2.1. Укладати трудові договори з працівниками ЗДО в порядку, передбаченому чинним законодавством України, ознайомлювати працівників з наказом про їх прийняття на роботу, переведення, зміну умов праці та інше; застосовувати контрактну форму при прийнятті на роботу тільки у випадках,  визначених законами України та за домовленістю з працівником.

6.2.2. Надавати працівникам роботу відповідно до їх професії, займаної посади та кваліфікації.  Не вимагати від працівників виконання обов’язків, які не обумовлені посадовою інструкцією  та трудовим договором.

6.2.3. Щороку до 5 січня розробляти, затверджувати та погоджувати з представником Трудового колективу, графік відпусток на поточний рік, доводити його до відома працівників.

6.2.4. Забезпечити, відповідно до вимог статті 56 Кодексу законів про працю України,  на прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, в тому числі таку, що знаходиться під її опікуванням, або здійснює догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку встановлювати їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

6.2.5. Своєчасно надавати працівникам щорічні основні та додаткові соціальні відпустки згідно із вимогами Закону України "Про відпустки" та іншими нормативно-правовими актами.

Працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, надавати додаткові оплачувані відпустки.

При складанні графіків відпусток враховувати сімейні обставини, особисті інтереси та можливості відпочинку кожного працівника.

Надавати подружжям, які працюють у системі освіти, право на щорічну відпустку в один і той самий період.

Щорічні основні та додаткові відпустки працівників (Додаток 7).

6.2.6. Надавати додаткові відпустки працівникам із ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів відповідно до вимог чинного законодавства. Перелік посад працівників із ненормованим робочим днем додається (Додаток 8).

6.2.7. Забезпечити додаткову відпустку працівникам за особливий характер праці згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13.05.2003  № 679 (Додаток № 9).

 6.2.8. На виконання статті 144 Кодексу законів про працю України застосовувати заохочення до працівників за погодженням з Трудовим колективом.

 6.2.9. Залучення працівників до чергування у надурочний час (вихідні, святкові дні) проводити у виключних випадках лише попередньо погодивши із  Трудовим колективом. Перелік підстав, за якими не допускається залучення до чергувань у вихідні і святкові дні додається (Додаток 10).

6.2.10. Згідно із статтею 72 Кодексу законів про працю України робота у вихідний день може компенсуватися, за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку.

6.2.11. Застосовувати та знімати дисциплінарні стягнення за порушення трудової дисципліни, невиконання правил внутрішнього трудового розпорядку та посадових обов’язків тільки із дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.

 

6.3.Трудовий колектив  зобов’язується:

6.3.1. Сприяти дотриманню працівниками трудової та професійної дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, своєчасному виконанню наказів керівника, функціональних обов’язків.

6.3.2. Здійснювати контроль за виконанням зобов’язань, зазначених у цьому розділі договору, своєчасністю і правильністю внесення записів до трудових книжок (відповідно до вимог законодавства) і особових карток форми П-2, виданням наказів про прийняття, звільнення, переведення працівників на іншу роботу, зміну режимів праці, відпочинку та ознайомлення з ними працівників.

6.3.3. Забезпечувати постійний контроль за своєчасним і правильним застосуванням керівником законодавства України про працю, освіту, положень цього Колективного договору в частині, що стосується режиму робочого часу, графіків роботи, розподілу навантаження тощо.

 

7. Охорона праці, безпека життєдіяльності та здоров`я

 

7.1. Сторони договору домовились:

 

7.1.1. Створення безпечних і нешкідливих умов праці є обов'язком керівника. Умови праці на робочому місці, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці і запобігати виникненню професійних захворювань працівників.

Керівник забезпечує робочі місця належними засобами праці, інструкціями з охорони праці, упроваджує сучасні засоби техніки безпеки, які запобігають виробничому травматизму.

7.1.2. Сприяти виділенню коштів з бюджету громади на заходи з охорони праці в обсязі не менше як 0,5% від фонду оплати праці за попередній рік відповідно до статті 19 Закону України "Про охорону праці".

7.1.3. Проводити своєчасно розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, що сталися на території ЗДО.

7.1.4. Відповідно до статті 16 Закону України "Про охорону праці" з метою забезпечення пропорційної участі працівників у вирішенні будь-яких питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища за рішенням трудового колективу створювати комісію з питань охорони праці.

 7.1.5.Забезпечити контроль:
         - за виконанням заходів щодо створення здорових, безпечних умов праці і навчання для працівників відповідно до Закону України "Про охорону праці", інших нормативно-правових актів з охорони праці. Заходи з охорони праці на 2022-2026 роки додаються (Додаток 11);

- за реалізацією заходів з охорони праці, передбачених колективним договором, угодами за безпечною експлуатацією будівлі і споруд, якістю проведення технічної інвентаризації, планово попереджувального ремонту.

7.1.5. Вживати заходів для забезпечення безоплатно періодичних медичних оглядів працівників .

 

Категорія: Мої статті | Додав: Сонечко (04.01.2023)
Переглядів: 37 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: