Субота, 23.09.2023, 23:33
Комунальний заклад дошкільної освіти№7"Сонечко" комбінованого типу

 Каталог статей

Меню сайту
Категорії розділу
Мої статті [18]
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 952
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
Друзі сайту

Ватутінський відділ освіти

Ватутінська ЗОШ №5

Ватутінська ЗОШ №6

Банери
Peredplata Testportal President
Головна » Статті » Мої статті

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОБРОЧЕСНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

ПОЛОЖЕННЯ

 

про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

Ватутінського комунального закладу дошкільної освіти №7 «Сонечко» комбінованого типу Ватутінської міської ради Черкаської області  (ясла-садок)

 

І.  Загальні положення

 

1.1. Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

Ватутінського комунального  закладу дошкільної освіти №7 «Сонечко» комбінованого типу Ватутінської міської ради Черкаської області (ясла-садок) (далі – Положення) є внутрішнім нормативним актом, який закріплює норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування між учасниками освітнього процесу, спрямованим на забезпечення якісних освітніх послуг здобувачам освіти.

 

1.2. Положення розроблено на основі Конституції України, Конвенції ООН «Права дитини», Законів України «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про запобігання корупції», «Про авторське право і суміжні права», «Про видавничу справу», Цивільного Кодексу України, Статуту закладу, Правил внутрішнього трудового розпорядку  (ЗДО), Колективного договору та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України.

 

1.3. Мета Положення полягає у дотриманні високих професійних стандартів в усіх сферах діяльності закладу (освітній, науковій, виховній тощо), підтримці

особливих взаємовідносин між педагогічними працівниками, здобувачами дошкільної освіти, батьками вихованців та громадськістю, запобіганні порушення академічної доброчесності.

 

1.4. Педагогічні працівники Ватутінського комунального закладу дошкільної освіти №7 «Сонечко» комбінованого типу Ватутінської міської ради Черкаської області (ясла-садок) та батьки вихованців зобов’язані виконувати норми даного Положення та забезпечувати:

 • дотримання загальновизнаних норм етики і моралі на засадах  партнерства, взаємоповаги, толерантності стосунків, поважаючи гідність осіб, які працюють у закладі та відвідують його; 
 • добросовісне виконання посадових обов’язків;
 • формування інноваційного освітнього середовища для дієвої організації освітнього процесу;
 • постійний розвиток інтелектуального, особистісного потенціалу та підвищення кваліфікації;
 • підтримування системи демократичних відносин між працівниками;
 • сприяння позитивному морально-психологічному клімату в колективі;
 • запобігання корупції та хабарництву;
 • покладання на себе відповідальності за результати педагогічної діяльності та виконання взятих на себе зобов’язань;
 • спрямування своїх дій на підвищення престижу Ватутінського закладу дошкільної освіти №7 «Сонечко» комбінованого типу Ватутінської міської ради Черкаської області (ясла-садок) та примноження його традицій.

 

 1. Дія даного Положення поширюється на всіх учасників освітнього процесу  Ватутінського ЗДО №7 (ясла-садок).

 

ІІ.  Поняття та принципи академічної доброчесності

  

2.1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися усі учасники освітнього процесу під час навчання, виховання, викладання та провадження науково-педагогічної (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів освітнього процесу, та\або наукових (творчих) досягнень. 

 

2.2. Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками Ватутінського ЗДО №7 (ясла-садок) передбачає:

 • повагу до здобувачів освіти, їхніх батьків та осіб, які їх замінюють, незалежно від віку, статі, стану здоров’я, громадянства, національності, ставлення до релігії, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявної судимості, а також інших обставин;
 • дотримання загальноприйнятих етичних норм, положень Конституції України, норм законодавства України, локальних нормативних актів закладу дошкільної освіти;
 • незалежність професійної діяльності від політичних партій, громадських і релігійних організацій;
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, методичних розробок, тверджень, відомостей, написання\узагальнення досвіду роботи, творчих робіт, розпорядчих документів;
 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
 • надання якісних освітніх послуг з використанням у практичній професійній діяльності інноваційних технологій у галузі дошкільної освіти, сучасних методів навчання;
 • обов’язкову присутність та активну участь на засіданнях педагогічної ради, колегіальну відповідальність за прийняті рішення;
 • дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни, корпоративної етики;
 • дотримання законодавства із запобігання корупції та хабарництва;
 • збереження, поліпшення  та раціонального  використання навчально-матеріальної бази закладу;
 • об’єктивне та неупереджене оцінювання результатів розвитку, навчання і виховання здобувачів освіти за результатами педагогічної діагностики та моніторингу;
 • ефективне виконання педагогічними працівниками своїх посадових обов’язків;
 • постійну самоосвіту, участь у програмах підвищення кваліфікації та будь-які інші види і форми професійного зростання, самовдосконалення;
 • не розголошування конфіденційної інформації, інформації з обмеженим доступом та інших видів інформації відповідно до вимог законодавства у сфері інформації та звернень громадян;
 • несення відповідальності за порушення академічної доброчесності.

 

2.3. Дотримання академічної доброчесності іншими учасниками освітнього процесу (батьками, вихованцями) передбачає:

 • виховання у дітей поваги до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини; дотримання законів та етичних норм;
 • відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля; піклування про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяння розвитку її здібностей; формування навичок здорового способу життя;
 • виховання у дитини поваги до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливого ставлення до  історико-культурного надбання українців;
 • сприяння виконання дитиною освітньої програми та досягнення дитиною передбачених нею результатів розвитку, навчання і виховання;
 • особисту відповідальність за виконання покладених функцій і завдань; настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей (правди, чесності, справедливості, гуманізму, толерантності, працелюбства, взаємоповаги, патріотизму);
 • повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів дитини та інших учасників освітнього процесу (педагогічних та інших працівників закладу дошкільної освіти, батьків, вихованців);
 • використання у робочій взаємодії лише перевірених та достовірних фактів і джерел інформації;
 • недопущення фальсифікування чи фабрикування інформації з метою використання для власних цілей;
 • недопущення дій щодо пропонування хабаря за отримання будь-яких переваг під час вирішення робочих питань та тих, які пов’язані із наданням освітніх послуг;
 • дотримання установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу дошкільної освіти;
 • несення відповідальності за порушення академічної доброчесності.

 

2.4. Для забезпечення академічної доброчесності у Ватутінському ЗДО №7 (ясла-садок) необхідно дотримуватися наступних принципів:

- демократичність: формування засад демократичного суспільства, де кожен працівник (батько, дитина) можуть бути почутими, мають право на самовираження та активну участь;

- законність: у своїй діяльності члени колективу мають суворо дотримуватися Конституції України, законів та підзаконних актів;

- верховенство права: панування у суспільних відносинах правових смислів і цінностей (справедливості, добра, свободи, правової рівності, поваги до людської гідності, честі, істини тощо);

- соціальна справедливість: у взаємовідносинах між членами колективу важливим є забезпечення свободи, справедливості, розвитку особистості та її активної участі у житті держави та закладу дошкільної освіти; повага до гідності кожної особи; нетерпимості щодо аморальної та неетичної поведінки;

- науковість: педагогічні працівники зобов’язані об’єктивно висвітлювати наукові факти і поняття; розкривати причинно-наслідкові зв'язки явищ, що вивчаються; забезпечувати тісний зв'язок викладу матеріалу із життям;

- професіоналізм та компетентність - наявність у педагогічних працівників: організаторських, творчих та управлінських здібностей; моральних якостей та внутрішньої культури; емоційного інтелекту; знання ділового етикету: ґрунтовних знань з різних освітніх напрямків БКДО; відповідальності за виконання своїх посадових обов’язків; високої організації праці;

- партнерство і взаємодопомога:  сприйняття всіх учасників освітнього процесу як рівноправних сторін;

- відкритість і прозорість: усі процеси, документи у закладі дошкільної освіти, які стосуються освітньої, господарської та фінансової діяльності, є прозорими, відкритими, що забезпечує можливість громадського контролю;

 

2.5. Порушеннями академічної доброчесності згідно ст.42 п. 4 Закону України «Про освіту» вважається:  

2.5. Використання запозичених текстів у письмових роботах допускається за умови, що зазначені усі джерела запозичень. Перевірці на академічний плагіат підлягають: кваліфікаційні роботи (курсові, реферати, проєкти, портфоліо); навчальні роботи (дипломні, курсові, статті, проєкти); узагальнений досвід роботи; методичні розробки (методичні рекомендації, конспекти занять, сценарії свят і розваг, педагогічні консультації, мультимедійні презентації, дидактичні ігри та навчально-дидактичні посібники тощо); конкурсні роботи; дистанційні курси підвищення кваліфікації та сертифікати про підвищення кваліфікації тощо.  

 

2.6.  Форми академічного плагіату:

 • використання у власному творі чужих матеріалів (зображень, тексту), у тому числі з мережі Інтернет, без належних посилань;
 • перефразування або цитування матеріалу, створеного іншою особою, як опублікованого, так і ні, без належного дотримання правил цитування;
 • спотворене представлення чужих ідей;
 • представлення в якості власного твору матеріалу, що був отриманий з Інтернету, або від третіх осіб в обмін на фінансову винагороду/послугу чи соціальні зв’язки;
 • посилання на джерела, які не використовувалися у письмовій роботі;
 • повторне використання раніше виконаної іншою особою письмової роботи;
 • повторна публікація своїх наукових результатів.

 

2.7. Види академічної відповідальності (у тому числі додаткові та\або деталізовані) учасників освітнього процесу за конкретні порушення академічної доброчесності визначаються спеціальними законами та\або внутрішніми положеннями Ватутінського ЗДО№7 (ясла-садок), що затверджені (погоджені) педагогічною радою – колегіальним постійно діючим органом управління закладом дошкільної освіти.

 

2.8. Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності визначається уповноваженим колегіальним органом управління Ватутінського  ЗДО №7 (ясла-садок) з урахуванням вимог цього Положення та спеціальних законів.

 

2.9. Кожна особа, стосовно якої порушено питання про недотримання нею академічної доброчесності, має такі права:

 • ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;
 • особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення, або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;
 • знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;
 • оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.

 

2.10. Форми та види академічної відповідальності Ватутінського ЗДО №7 (ясла-садок) визначаються спеціальними законами.

 

2.11. За дії (чи бездіяльність), що Законом України «Про освіту» та цим Положенням визнані порушенням академічної доброчесності, особа може бути притягнута до інших видів відповідальності з підстав та в порядку, визначених законом.

 

ІІІ.  Етичні норми академічної діяльності педагогічних працівників

 

 

 

 

 

 

 

Категорія: Мої статті | Додав: Сонечко (05.01.2023)
Переглядів: 42 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: