Субота, 23.09.2023, 23:10
Комунальний заклад дошкільної освіти№7"Сонечко" комбінованого типу

 Каталог статей

Меню сайту
Категорії розділу
Мої статті [18]
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 952
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
Друзі сайту

Ватутінський відділ освіти

Ватутінська ЗОШ №5

Ватутінська ЗОШ №6

Банери
Peredplata Testportal President
Головна » Статті » Мої статті

Статут

Затверджено

Рішенням сесії

Ватутінської міської ради

Черкаської області

від 26.12.2019  №81-2/VII

 

СТАТУТ

 

 Комунального закладу дошкільної освіти №7 «Сонечко»

комбінованого типу Ватутінської міської ради Черкаської області

 (в новій редакції)

 

 

м. Ватутіне

2019 рік

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

    1.  Комунальний заклад дошкільної освіти №7  «Сонечко» комбінованого типу Ватутінської міської ради Черкаської області (далі – ЗДО№7 «Сонечко») створено на підставі рішення – сесії Ватутінської міської ради від 26.02.2010 №63-45/Y

 Нова редакція статуту приймається у зв’язку зі зміною назви та набуттям чинності нового Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII, Закону України «Про дошкільну освіту» (у редакції від 28.09.2017).

Скорочена назва – ЗДО№7 «Сонечко»

Тип закладу –  заклад дошкільної освіти (комбінованого типу)

Організаційно-правова форма: комунальний заклад.

Код ЄДРПОУ – 26357509

КОПФГ  -  430- комунальна організація (установа, заклад)

КВЕД - 80.10.1 – дошкільна освіта.

1.2. Юридична адреса ЗДО№7 «Сонечко»: 20250 Черкаська область,    м.Ватутіне, вулиця Миру,3 «а».

e-mail - dnz-sonechko@ukr.net

веб-сайт   - vatssonechko.ucoz.ru

1.3. Засновником  ЗДО №7«Сонечко» є Ватутінська міська рада. Засновник здійснює фінансування ЗДО №7 «Сонечко», його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4. ЗДО №7 «Сонечко» у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України,  іншими нормативно-правовими актами України та міжнародними нормативно-правовими актами, ратифікованими в Україні, відповідно чинного законодавства України, наказами  Міністерства освіти і науки України, власним Статутом.

1.5.  ЗДО №7 «Сонечко» є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.

1.6. Головною метою ЗДО №7 «Сонечко» є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.7. Діяльність ЗДО№7 «Сонечко»  направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

- забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їх нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей;

- забезпечення ранньої соціальної адаптації дітей до умов  закладу дошкільної освіти та готовності до шкільного навчання;

- надання комплексної педагогічної, психологічної  допомоги дітям, які потребують корекції мовлення;

-надання комплексної педагогічної , психологічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами;

- надання методичної і консультаційної допомоги сім'ям, залучення батьків до процесу виховання, навчання та реабілітації дитини;

- впровадження експериментальної та інноваційної діяльності;.

 - забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог щодо її змісту, рівня і обсягу;

  - охорону життя, здоров'я дітей, забезпечення емоційного комфорту, санітарно-гігієнічних умов і вимог;

   - дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази;

    -   дотримання умов, що визначаються за результатами атестації;

    -   безпечні умови освітньої діяльності;

 -    здійснення інклюзивної освіти (за потребою  батьків);

    -    проведення соціально-педагогічного патронату сімей;

- раціональне використання в освітньому процесі інноваційних педагогічних технологій, авторських методик, кадрового потенціалу, фінансових засобів для успішного засвоєння змісту чинних програм  навчання, виховання та розвитку дітей раннього та передшкільного віку.

 

1.8. ЗДО №7 «Сонечко» здійснює свою діяльність за ліцензію на право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої у встановленому законодавством України порядку.

1.9. ЗДО №7 «Сонечко»  самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах  компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним статутом.

1.10.  ЗДО №7 «Сонечко»  несе відповідальність перед міською радою , здобувачами освіти, суспільством і державою та має повноваження:

– задовольняє потреби громадян відповідної території у здобутті дошкільної освіти та реалізує завдання дошкільної освіти, що визначені Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та Базовим компонентом дошкільної освіти;

– дотримується прав  дитини у сфері дошкільної освіти; забезпечує  рівень дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

– створює безпечні  та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;

– формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;

– сприяє збереженню та зміцненню здоров’я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей;

– здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодію з сім’єю;

– поширює серед батьків психолого-педагогічні та фізіологічні знання про дітей дошкільного віку;

– планує  свою діяльності та формує стратегії розвитку закладу освіти;

– формує освітню програму закладу освіти;

– забезпечує добір і розстановку кадрів;

– відповідно до установчих документів утворює, реорганізує та ліквідує структурні підрозділи відділення, групи);

– виконує угоди укладені між батьками та закладом дошкільної освіти  і затвердженої загальними зборами щодо навчання виховання та збереження життя і здоров’я дітей;

– додержується фінансової дисципліни та зберігає  матеріально-технічну базу;

– здійснює інші повноваження  відповідно до даного статуту.

1.11.Здійснювати обробку персональних даних учасників освітнього процесу відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010. Метою обробки персональних даних є забезпечення реалізації трудових відносин, відносин у сфері управління людськими ресурсами, в організації освітнього процесу.

1.12. Взаємодія сім’ї  і ЗДО №7«Сонечко»:

– сім’я зобов’язана сприяти здобуттю дитиною освіти у закладі дошкільної освіти або забезпечити дошкільну освіту в сім’ї відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;

– відвідування дитиною закладу освіти не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі;

– батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров’я, людської гідності.

– за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, діти можуть здобувати дошкільну освіту:

– у закладах освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності;

– у структурних підрозділах юридичних осіб приватного і публічного права, у тому числі закладів освіти;

– у сім’ї – за сімейною (домашньою) формою здобуття дошкільної освіти;

– за допомогою фізичних осіб, які мають педагогічну освіту або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, у тому числі які провадять незалежну професійну діяльність;

– за допомогою фізичних осіб – підприємців, основним видом діяльності яких є освітня діяльність.

1.13. Для створення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно- розвиткової роботи у складі закладу дошкільної освіти можуть створюватися спеціальні та інклюзивні групи для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами.

1.14. ЗДО №7 «Сонечко»  надає дошкільну освіту:

– громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак;

– іноземцям та особам без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, у порядку  встановленому для громадян України.

– для задоволення освітніх потреб дітей за згодою батьків  можуть вводитись додаткові освітні послуги.

1.15. Заклад освіти може створювати умови для здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами та здійснювати її за окремими програмами і методиками, розробленими на основі Державної базової програми центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

      1.16. Взаємовідносини між ЗДО№7«Сонечко» з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, укладеними між ними.

      1.17. ЗДО№7 «Сонечко» є некомерційним і неприбутковим закладом освіти.

1.18. Працівники ЗДО №7 «Сонечко»  несуть відповідальність за життя, фізичне і психічне здоров’я кожної дитини відповідно до чинного законодавства....

  1. РЕЖИМ РОБОТИ ЗДО№7 «СОНЕЧКО»
    1.  Режим роботи ЗДО №7 «Сонечко»  встановлюється засновником відповідно до законодавства України.
    2.  ЗДО №7 «Сонечко»    працює п’ять днів на тиждень протягом  10,5 годин. Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні впродовж календарного року.
    3.  Щоденний графік роботи закладу: 7.30 -18.00 .

      

  1. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В  ЗДО №7 «СОНЕЧКО»

 

4.1. Навчальний рік у ЗДО №7 «Сонечко»  починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.

4.2.  ЗДО№7  «Сонечко» здійснює свою діяльність відповідно до річного плану,  який  складається  на  навчальний  рік  та  оздоровчий період.

4.3. План роботи ЗДО №7  «Сонечко» схвалюється  педагогічною радою закладу, затверджується директором. План роботи закладу на оздоровчий період погоджується з Держпродспоживслужбою.

      4.4.  Освітній процес  проводиться українською мовою.

     4.5. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом та реалізується згідно з чинною програмою (програмами) розвитку дітей та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку МОН України.

4.6. Базовий компонент дошкільної освіти – це державний стандарт, що містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня розвиненості та вихованості дитини раннього та передшкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути  досягнуті. Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти є обов’язковим.

Процедура досягнення  здобувачами дошкільної освіти результатів навчання (набуття компетентностей), передбачених Базовим компонентом дошкільної освіти, визначається освітньою програмою закладу освіти.

4.7. Навчально-методичне забезпечення реалізації Базового компонента дошкільної освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

4.8. Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом дошкільної освіти для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

4.9. Освітня програма схвалюється педагогічною радою ЗДО «Сонечко»    та затверджується його директором.

4.10.Освітня програма, що розробляються на основі типових освітніх програм, не потребує окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти.

4.11. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та закладом освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини.

Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з закладу освіти.

Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної програми за якою працює заклад освіти.

4.1ЗДО №7  Сонечко»   для здійснення освітнього процесу має право обирати  чинну програму (програми) розвитку дітей із затверджених в установленому порядку МОН України.

4.14. ЗДО №7 «Сонечко»  організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямками: фізкультурно-оздоровчий та мовленнєвий.

     4.15. У  ЗДО №7 «Сонечко»  організовується і проводиться робота з обдарованими дітьми ...

 

 

 

      Секретар Ватутінської міської ради                                         С. В. Бабюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

Категорія: Мої статті | Додав: Сонечко (02.07.2020)
Переглядів: 184 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: